BigLead làm gì?
Các tính năng trả lời tự động, gửi tin nhắn tiếp thị qua Fb, Za, Line
1. Lợi ích
2. Doanh nghiệp nào cần
3. Làm gì ?