Hãy hỏi tôi về Biglead
Hướng dẫn sử dụng

Cấu hình Webhook

Enter LINE Page manager.line.biz

Sau khi đăng ký hoàn tất. Vào trang quản lý tài khoản -> Cài đặt.Chọn Messaging API bấm Enable message API.


Điền thông tin, bỏ qua Chính sách quyền riêng tư & Điều khoản sử dụng. Nhấp vào Ok.

Sao chép https://webhook.shopf1.net/line và dán vào URL Webhook. Nhấp vào Lưu.


Chọn Response Setting -> Nhấp vào Response mode: Bot & Webhooks: Enabled